Ζητείται χώρος για διεξαγωγή σεμιναρίου στις 22/08/2019 από την IFLA New Professionals Special Interest Group

IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG) is a band of librarians from around the world who share knowledge about many faces of libraries  and librarians on the blog and in social media.

Περισσότερα…