Επιτροπή Λαϊκών Βιβλιοθηκών

Επιτροπή Λαϊκών Βιβλιοθηκών, Συντονίστρια Χρ. Κυριακοπούλου.

Η Επιτροπή Λαϊκών Βιβλιοθηκών της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Eπιστημόνων Πληροφόρησης, έχει σαν σκοπό την καταγραφή και προώθηση της λύσης των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές (Λαϊκές) βιβλιοθήκες όπως είναι:

  • η έλλειψη ενιαίου θεσμικού πλαισίου,
  • η έλλειψη ενιαίου συντονιστικού οργάνου από το Υπουργείο Εσωτερικών,
  • η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η έλλειψη συλλογικού καταλόγου κλπ.

Συνάδελφοι στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στο e- mail της Ένωσης info@eebep.gr και να καταθέτετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας οι οποίες θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο της Επιτροπής.