Επιτροπή Ιατρικών / Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών

Επιτροπή Ιατρικών / Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών, συντονιστής  Δ. Πολίτης.