Η ετήσια συνάντηση European RDA Interest Group στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 4-5/5/2023