ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (CATALOGUING CODE OF ETHICS)