Θέση βιβλιοθηκονόμου στο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς