Προκήρυξη θέσης βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δελτίο Τύπου