Πρόκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα SISTER LIBRARIES
Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Ορφανά έργα
Δελτιο Τύπου
Καταγραφή Δημοτικών Βιβλιοθηκών
22nd EBLIDA – NAPLE Conference Athens 2014