Νέο τεύχος περιοδικού Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση
Ο Βιβλιοθηκονόμος
Προτάσεις για μια Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών
Διεθνές βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» στη ΔΚΒΒέροιας
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσκληση σε ΓΣ
Διάλογος για το μέλλον της βιβλιοθηκονομίας