Θέση Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Η Εκπαιδευτική, Λογοτεχνική και Πολιτιστική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Καλαμπάκας (KDK) αναζητά Βιβλιοθηκονόμο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς της λειτουργίας σύγχρονων βιβλιοθηκών. Ο επιτυχών υποψήφιος θα δίνει αναφορά στη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης και πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες, καθήκοντα και προκλήσεις, συμμετέχοντας σε ποικίλους ρόλους που αφορούν τη διοίκηση, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την υποστήριξη.

Προσόντα:
• Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε βιβλιοθήκη
• Άριστη γνώση διαφορετικών εφαρμογών διαχείρισης βιβλιοθηκών
• Εμπειρία στη διαχείριση και αρχειοθέτηση ψηφιακού περιεχομένου
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
• Άριστη γνώση του MS Office

  • • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
    • Ικανότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας
    • Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, εξέλιξη νέων δεξιοτήτων και συμβολή στη δημιουργία περιβάλλοντος συνεχούς μάθησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvasileiou@kalambakalibrary.org μέχρι την Παρασκευή 31/5/2016.
Η διαχείριση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με απόλυτη εμπιστευτικότητα.