Θέση εργασίας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος Δ. Μαραθώνα, 8 μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ...

Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Η Εκπαιδευτική, Λογοτεχνική και Πολιτιστική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Καλαμπάκας (KDK) αναζητά...

Προκήρυξη Θέσης Επιμελητή Εκδόσεων European Publishing

Η εκδοτική εταιρεία European Publishing προκηρύσσει μια (1) θέση ανεξάρτητου συνεργάτη πλήρους...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 62/2022 – ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/24449-22 ΕΡΓΟ 11282304

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο...