Παρουσίαση Turnitin Feedback Studio, 14/3/2023 & 17/3/2023
Σεμινάριο της Turnitin για το AI, Τρίτη 28/02/2023, 16:00