Πρόσκληση συμμετοχής στο Εργαστήριο για την Τρισδιάστατη Εκτύπωση, στα πλαίσια του προγράμματος INNO3D /ERASMUS plus
Πρόσκληση για συνεργασία με Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Αλμπαθέτε της Ισπανίας στο πλαίσιο του Erasmus+