Ψήφισμα για την ορθή λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών
Ανακοίνωση για τις σχολικές βιβλιοθήκες
Ανακοίνωση ΕΕΒΕΠ για συνάντηση με Υπουργείο Παιδείας