4ο Συνέδριο Δημοτικών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών, 22-24 Σεπτεμβρίου 2022.