Αchieving the Sustainable Development Goals (SDGs): Webinar, 14/1/21
The 16th International Conference on Open Repositories 2021, June 7-10.
International Conference on Bibliographic Control in the Digital Ecosystem, 8-12 February 2021
26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Μετάθεση Ημερομηνίας Διεξαγωγής: 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Art Libraries Society of North America – Call for Papers
3o Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων – Πρόσκληση για Ανακοινώσεις
Ανοιχτές βιβλιοθήκες – Ανοιχτές κοινωνίες