Νέο τεύχος περιοδικού Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση
Περιοδικό ΕΕΒΕΠ, τεύχος 22