ΚΥΑ για την επαναλειτουργία Βιβλιοθηκών και ΓΑΚ
Διαφωνία για την προσφυγή που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564
Διαβούλευση ΟΠΙ για “ορφανά έργα”
Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Ορφανά έργα