Δελτίο Τύπου: Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΕΒΕΠ-ΚΕΒΕΠ
“Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού”