Θέση εργασίας στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής
ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ: Καλαμπάκα
Θέση Εργασίας Αρχειονόμου στη Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών
Προκήρυξη θέσης βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας στο Κολέγιο CDA Πάφου
Θέση εργασίας Βιβλιοθηκονόμου στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θέση Εργασίας: LIBRARIAN AT ONASSIS COLLECTION IN ΑΘΉΝΑ AT ONASSIS GROUP
Προκήρυξη θέσης Βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις-Πάφου
Θέση εργασίας Αρχειονόμου/Βιβλιοθηκονόμου Δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής