Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ
ΤΕΕ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με θέμα: «Οργάνωση και αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου»
Προκήρυξη Θέσεων για δύο (2) Βιβλιοθηκονόμους στο ΤΕΠΑΚ
ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 2020
Θέση Εργασίας Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου
Θέση Εργασίας Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου