Η ηθική στην βιβλιοθηκονομία: Webinar, Δευτέρα 16/10/23, 10:00-11:00 π.μ.