ΕΣΠΑ κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου: Υποβολή αιτήσεων
Πρόσκληση για συνεργασία με Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Αλμπαθέτε της Ισπανίας στο πλαίσιο του Erasmus+