Συμμετοχή στις Επαγγελματικές Επιτροπές (Professional Units) της IFLA.