Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών
Ο Βιβλιοθηκονόμος
Προτάσεις για μια Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών
Διεθνές βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» στη ΔΚΒΒέροιας
Υπόμνημα προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ΑΕΙ και Προέδρων ΤΕΙ