Ανακοίνωση ΕΕΒΕΠ για συνάντηση με Υπουργείο Παιδείας