Ανακοίνωση – Έγκριση προσλήψεων Βιβλιοθηκονόμων στο Δημόσιο Τομέα
Πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ
Συνάντηση για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες
Προκήρυξη θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη
Συνέντευξη με τον κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη
Ο Φίλιππος Τσιμπόγλου νέος Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ