Εκδρομή στην Ιταλία για το Συνέδριο της IFLA
Υπόμνημα προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ΑΕΙ και Προέδρων ΤΕΙ
Δημοτικές βιβλιοθήκες και ΕΣΠΑ 2007-2013