Δελτιο Τύπου
Καταγραφή Δημοτικών Βιβλιοθηκών
22nd EBLIDA – NAPLE Conference Athens 2014
Εθνική Πολιτική Δημοτικών Βιβλιοθηκών
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα
Ανακοίνωση για συμβασιούχους Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών