Υλικό από το webinar “Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην Ανοικτή Επιστήμη”
“Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού”
Ανοιχτές βιβλιοθήκες – Ανοιχτές κοινωνίες
Σεμινάριο ΕΕΒΕΠ: «Συνδεδεμένα δεδομένα βιβλιοθηκών – Κυβερνητική Πληροφόρηση»
Ημερίδα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Η ΕΕΒΕΠ στην 11η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Σεμινάριο Ιατρικών Βιβλιθηκών
Διαβούλευση ΟΠΙ για “ορφανά έργα”
Πρόκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα SISTER LIBRARIES