Ένας αποχαιρετισμός ….. στο Διονύση Βαλάση, 1939-2023