Δωρεά προς την ΕΕΒΕΠ από την οικογένεια Κακούρη
Γεώργιος Μ. Κακούρης (1925-2022)