Συνάντηση για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες
Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών