Διεθνές βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» στη ΔΚΒΒέροιας