Προσφορά 50 αντιτύπων του βιβλίου “Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής συσκευασίας”
Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου