Παρουσίαση Βιβλίου «Γυναικεία σεξουαλικότητα – από τη σάρκα στο πνεύμα»
Βιβλιοπαρουσιάσεις από το ΔΙ.Ο.ΒΙ.