«Βιβλιοθήκες στα FM» (7ος κύκλος εκπομπών, περίοδος 2015 – 2016)
Συνέντευξη με τον κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη
«Βιβλιοθήκες στα FM» (6ος κύκλος εκπομπών, περίοδος 2014 – 2015)