ΚΥΑ για την επαναλειτουργία Βιβλιοθηκών και ΓΑΚ
International Council on Archives