Απολογισμός ΔΣ
Πρόσκληση σε Εγκαίνια
Δημοτικές βιβλιοθήκες και ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιτροπή Αρχείου Μελών
Για τη Ρωξάνη Φέσσα
2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης
Βιβλιοθήκες και δια βίου μάθηση: Η ελληνική πραγματικότητα