Νέα γραφεία της ΕΕΒΕΠ
Ανακοίνωση προς τα μέλη της ΕΕΒΕΠ
Ενημέρωση προς τα μέλη
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών
Νέο τεύχος περιοδικού Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση