Θέση βιβλιοθηκονόμου
Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για τις δράσεις των ελληνικών Βιβλιοθηκών την περίοδο της καραντίνας
Ψήφισμα για την ορθή λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών
Ανακοίνωση για τις σχολικές βιβλιοθήκες
Σχολικές Βιβλιοθήκες