Δελτίο Τύπου: Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΕΒΕΠ-ΚΕΒΕΠ
ΕΕΒΕΠ: Περίγραμμα θέσης Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκονόμων
Δελτίο Τύπου Βιβλιοθήκες Επιστημών Υγείας, Press Release Hospital Libraries
Αναγνώριση ειδικότητας μουσικού βιβλιοθηκονόμου/αρχειονόμου στην Ελλάδα
Η ανάγκη δικτύωσης των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών
Εθνική πολιτική για τις βιβλιοθήκες
IFLA WLIC19