Θέση Εργασίας Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου
Πρόσληψη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος
Θέση βιβλιοθηκονόμου
Θέση για 1 βιβλιοθηκονόμο στο πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ +”
Ανακοίνωση – Έγκριση προσλήψεων Βιβλιοθηκονόμων στο Δημόσιο Τομέα
Θέση για 1 βιβλιοθηκονόμο στα εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων”
Πάντειο Πανεπιστήμιο: 1 θέση για βιβλιοθηκονόμο
Θέση για Βιβλιοθηκονόμο στην ΕΣΗΕΑ