Προκήρυξη θέσης Βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις-Πάφου
Θέση εργασίας Αρχειονόμου/Βιβλιοθηκονόμου Δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής
Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου/Επιμελητή εκδόσεων στην European Publishing
Θέση εργασίας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος Δ. Μαραθώνα, 8 μήνες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού Προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ
Προκήρυξη Θέσης Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
Προκήρυξη Θέσης Επιμελητή Εκδόσεων European Publishing
ΤΕΕ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με θέμα: «Οργάνωση και αξιοποίηση του αρχείου Γρηγόρη Διαμαντόπουλου»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 62/2022 – ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/24449-22 ΕΡΓΟ 11282304
Προκήρυξη Θέσεων για δύο (2) Βιβλιοθηκονόμους στο ΤΕΠΑΚ