Θέση Διευθυντή/ριας Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θέση εργασίας στο Κολέγιο CDA Πάφου στην Κύπρο
Θέση εργασίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
Θέση εργασίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Θέση εργασίας στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής
ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ: Καλαμπάκα
Θέση Εργασίας Αρχειονόμου στη Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο ΕΚΤ