Ποια είναι η γνώμη σας για την προαιρετική διάταξη στην κλάση του 200, στο WebDewey;
Συνέδριο ΕΕΒΕΠ 2024 – Ιστοσελίδα -Υποβολή Περιλήψεων
20η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 16-19/5/2024
Digital Threats to the Achievement of the SDGs: Libraries as the Target, 9 May 2024
Συνέδριο ΕΕΒΕΠ 2024: “Κοβεντάρειος” Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 16-19/9/2024
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024