Βιβλιοθηκονόμος για έργο καταλογογράφησης στη Σάμο