ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ στο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα