Θέση Διευθυντή Βιβλιοθήκης – Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας