Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ (σύμβαση ορισμένου χρόνου)